Beschermde paginaOm deze pagina te bekijken is een wachtwoord nodig.


Wachtwoord:

Over de stichting AtlasMassageGroep

Het doel van de stichting AtlasMassageGroep is het realiseren van een groot landelijk netwerk van gelicentieerde Atlas- en Atlas-Lumbaalmasseurs, om op die manier -zonder winstoogmerk- deze unieke techniek dichter bij de klant te kunnen aanbieden. Hierdoor wordt het mogelijk om de Atlas- en de Atlas-Lumbaalmassage binnen handbereik te brengen, doordat potentiële klanten in het register kunnen zoeken naar een masseur bij hun in de buurt, maar ook als masseur bestaande klanten door te kunnen sturen naar een collega van de AtlasMassageGroep.

 

Licentie Landelijk netwerk

Na het afronden van de beroepsopleidingen bij BackBalance-Nederland wordt, voor de periode van zes maanden, gratis een licentie uitgegeven door stichting AtlasMassageGroep. Daarmee maakt u deel uit van een uniek landelijk netwerk van Atlasmasseurs of Atlas-Lumbaalmasseurs en wordt u in het kwaliteitsregister op de website van sAMG vermeld.

Indien gewenst kan door middel van een herhalingsles de licentie, eerst na een half jaar en daarna telkens met een jaar door de stichting AtlasMassageGroep worden verlengd zodat u up-to-date blijft en de kwaliteit van het netwerk van de Atlas- en Atlas-Lumbaalmassage gewaarborgd is.

 

De opbrengst van de herhalingslessen komt, d.m.v. een schenking, geheel ten goede aan de stichting en wordt gebruikt ter bevordering en instandhouding van het landelijke netwerk, bijvoorbeeld door het promoten van het landelijke netwerk op o.a. beurzen en multi-media, alsook het dichter bij elkaar brengen van de licentiehouders door het organiseren van o.a. leuke bijeenkomsten, etc.

 

Disclaimer

Het register wordt beheerd- en de licentie wordt uitgegeven door stichting AtlasMassageGroep en staat dus los van de opleidingen door BackBalance-Nederland